Zarejestruj się w serwisie.


Wypełnij formularz rejestracyjny, w odpowiedzi administrator prześle Ci hasło i login !


DANE FIRMY

Nazwa Firmy:
Adres Firmy:
NIP:

DANE UCZESTNIKA

E-mail:
Telefon:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Nazwa szkolenia:


Proszę o nadanie hasła i login-u do serwisu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wymienionych powyżej, przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie (20-086) przy ul. Szewskiej 4, w celu realizacji szkolenia. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawem dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania.
e-szkolenia

    Zapraszamy do udziału w szkoleniach BHP przez Internet

  • Już dziś możesz uczestniczyć w kursie BHP dla kadry administracyjno-biurowej
  • W dogodnym dla siebie czasie zdobędziesz niezbędną wiedzę.
  • Otrzymasz zaświadczenia ukończenia kursu BHP zgodne z polskimi przepisami
  • Zapoznaj się z regulaminem
Design downloaded from free website templates.