Ochrona radiologiczna pacjenta -LIX – lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur

Nie zapisano