DOSTĘPNE LEKCJE

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA – FT-Fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne

Nie zapisano