DOSTĘPNE LEKCJE

1 of 2

Lekcja 22. Ochrona środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska naturalnego wiąże się także z ochroną pracownika (jego otoczenia) przed zagrożeniami zdrowia i życia, a więc są częścią szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy jako podmioty korzystające ze środowiska naturalnego, powinni również chronić to środowisko tj. zapewniać m.in. ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, do czego zobowiązuje ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.) i akty wykonawcze do niej.